Tài Nguyên Nhân Lực

Với đội ngũ nhân viên hùng hậu, trình độ chyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế trong mỗi lĩnh vực được đảm nhận, năng động sáng tạo và tâm huyết, Đại Việt Trí Tuệ luôn vững bước đi lên trong sự nghiệp phát triển của mình. Đại Việt Trí Tuệ luôn coi nhân lực là tài sản quý giá và giá trị nhất của mình. Do vậy, đội ngũ nhân viên của Đại Việt Trí Tuệ luôn được chắt lọc, được đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung và thu hút người tài, người tâm huyết đến với " Ngôi nhà Đại Việt Trí Tuệ ". Mỗi thành viên trong Đại Việt Trí Tuệ luôn thân ái, hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Đại Việt Trí Tuệ đã xây dựng được và không ngừng phát triển đội ngũ chuyên gia hùng hậu, trẻ trung, năng động sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ cao, được đào tạo tại các trường Đại học nổi tiếng cũng như được thử thách và tích lũy kinh nghiệm trên thực tế.

;